Tỷ giá

Chia sẻ

Nguồn: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam - Cập nhật lúc 22:26 (21/03/2023)

2023-03-21
Hôm nay (21/03/2023) Hôm qua (20/03/2023)
Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

23,380.00 23,410.00 23,750.00

EUR

24,580.25 87.0 24,828.53 87.9 25,967.46 103

JPY

174.14 0.49 175.90 0.5 184.43 0.44

KRW

15.55 17.28 0.01 18.95

SGD

17,143.43 22.5 17,316.60 22.7 17,881.91 31.0

AUD

15,333.96 3.04 15,488.85 3.09 15,994.49 9.98

CAD

16,769.06 39.5 16,938.44 39.9 17,491.41 48.6

CHF

24,656.57 194 24,905.63 196 25,718.68 191

DKK

0.00 3,326.68 12.2 3,455.96 14.2

GBP

28,115.32 143 28,399.32 145 29,326.43 162

HKD

2,927.74 0.39 2,957.31 0.40 3,053.85 0.88

INR

0.00 284.14 0.81 295.67 0.69

KWD

0.00 76,624.31 65.1 79,731.23 33.8

MYR

0.00 5,208.25 6.02 5,324.76 8.44

NOK

0.00 2,159.16 7.21 2,252.07 8.5

RUB

0.00 289.29 2.3 320.43 2.4

SEK

0.00 2,218.93 21.5 2,314.40 23.4

THB

606.92 3.72 674.36 4.13 700.57 3.98

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ tỷ giá 30 ngày gần nhất

US DOLLAR

Tỷ giá ngoại tệ

Xem thêm