TP.HCM không còn vùng đỏ

TP.HCM không còn vùng đỏ TP.HCM hiện có 11 quận, huyện thuộc vùng xanh (chiếm 50%), 10 quận huyện vùng vàng (45%), 1 quận thuộc... 24/10/2021 | 22:00