Bệnh phụ nữ

Đau mắt đỏ dùng rau răm xông, nhỏ được không?

Đau mắt đỏ dùng rau răm xông, nhỏ được không?

Đau mắt đỏ hiện đang lan rộng ra nhiều địa phương, vì thế mà người ta 'sáng tạo' ra nhiều kiểu tự chữa bệnh kinh dị. Mấy ngày trước đây là dùng nước tiểu nhỏ mắt. Mới đây nhiều người lại hỏi đau mắt đỏ dùng rau răm xông, nhỏ mắt có khỏi không?

Xem thêm